Privacy-policy

Privacy-policy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het de nieuwsbrief en en het  (mogelijke) inloggen op onze website.

Daarnaast kunnen uw gegevens in geval van calamiteiten gebruikt worden om Politie, Ambulance en Brandweer informatie te verstrekken over bewoner(s).

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Toezenden van de nieuwsbrief.
  • Het (mogelijk) inloggen op de website.
  • Informeren van Politie, Ambulance en Brandweer indien er calamiteiten voordoen.

Deze e-mailadressen zullen NOOIT aan andere bewoners worden verzonden.

Verder blijven de gegevens alleen voor de Bewonerscommissie beschikbaar en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.