Huisregels

Huisregels

Bewonerscommissie Eclips

De bestuursleden zijn op de onderstaande dagen beschikbaar.

  Nr: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Tijd
Voorzitter:
Jo Salden
21 **** **** **** **** **** 10.00 – 20.00 uur
Secretaris: Jan Dekker 38 **** **** **** **** **** 10.00 – 20.00 uur
Bestuurslid:
Jan Hoilties
30 **** **** **** **** **** 10.00 – 20.00 uur

Afval

Geen huisraad en bouwafval in de afvalcontainers, daar moet u grofvuil: zelf bij gemeente aanbieden. Tel: 14072.
Glas, stoffen, plastic en blikken in de daarvoor bestemde containers bij Vomar.
Papier wordt 1 x in de maand opgehaald (zie bord aan het begin van de Steigerdijk).
Is de ondergrondse vuilcontainer vol bel dan Tel: 14072. En vermeld het containernummer R068).

Antennes

Het is niet toegestaan antennes tegen muren of aan de balkons te plaatsen, tenzij hiervoor toestemming door Woonwaard is verleend.

Balkons

U wordt verzocht geen vuil of andere zaken (o.a. resten van sigaret, sigaar en brood) van het balkon te gooien, het geeft overlast op de overige balkons en begane grond. Ook geen vogels voeren zoals meeuwen, duiven. Dit in verband met ongedierte, als ratten en muizen.

Ook is openvuur (Bbq en vuurkorf) ten strengste verboden.

Brand

Bij brand de plaatselijke brandweer bellen via 112.

Fietsen bewoners

De fietsen bij voorkeur in uw eigen box te plaatsen of voor de deur in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Beslist NIET op de etage!!

Fietsen van bezoekers

Deze kunnen buiten in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden.

Geluidoverlast

Zet Uw radio en of televisie niet zó hard dat het hinderlijk is voor medebewoners. Voor hardhorende zijn er hulpmiddelen om zonder geluidsoverlast tv en radio te luisteren.

Honden:

Laat uw hond of die van gasten op tijd uit, zodat ze hun behoeften niet in het gebouw hoeven te doen.
Mocht dit toch eens gebeuren, dient U het zelf schoon te maken. Moet het gedaan worden door een schoonmaakbedrijf, dan worden de kosten aan de hondenbezitter doorberekend. Probeer ook uw hond zo min mogelijk luid te laten blaffen, dit kan veel onrust veroorzaken.

Inbraakpreventie

I.v.m. ongewenst bezoek in het gebouw, even opletten dat de deuren van de algemene ruimten goed in het slot vallen, en de buitendeuren van de boxen ALTIJD afsluiten met de sleutel (dus extra op slot draaien).

Intercom + bel

Doe nooit zomaar de deuren open als er wordt gebeld. Bij ons systeem kun je vragen wie er is.
Bij geen antwoord, NIET OPENDOEN. Als iemand van Woonwaard belt en u heeft geen afspraak ook NIET OPENDOEN. Medewerkers hebben zelf een sleutel om in het gebouw te komen.

Mededelingen

Heeft U mededelingen voor het mededelingenbord in de centrale hal, dan kunt U dit melden bij een van de bestuursleden of in brievenbus nummer 40.
Niet zelf briefjes op het bord in de lift of elders plakken. Deze worden verwijderd.
Wij wensen U en ons heel veel woonplezier.

Orde en netheid

Als bewoners zorgen wij voor orde en netheid in en om ons complex. Dit staat in ons huurcontract.

Parkeerplaatsen:

Deze genummerde parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk voor de bewoner(s)!!
Zoals aangegeven op het bord aan de zijgevel!

ALLE Bezoekers (*) dienen hun auto parkeren aan de Steigerdijk.

*) Dit geld ook voor de kinderen, familie en bezoekers van bestuursleden!!
De bestuursleden hebben geen extra privileges!!

Het bestuur

Reclame post

Mee naar huis nemen, niet achterlaten in de openbare ruimten, zoals postboxen en liften.
Bij geen interesse, JA/NEE of NEE/NEE sticker op de brievenbus doen.
Deze zijn via Gemeente Heerhugowaard te verkrijgen. Via deze link aan te vragen.

Rollator en Scootmobiel

Op last van de Brandweer, niet in de gangen plaatsen.
Na toestemming van Woonwaard alleen op de daarvoor bestemde plaatsen zetten.
In uitzonderlijke gevallen kan toestemming van brandweer gegeven worden om in de nabijheid van de woning te mogen parkeren.

Rookmelders

Het voordeel van onze rookmelder is dat deze op het lichtnet is aangesloten.
Er hoeft dus geen batterij vervangen te worden.

Rust in ons gebouw

We zijn allen gehouden zorg te dragen voor rust in ons complex, daarom na 22.00 uur geen werkzaamheden meer verrichten zoals boren, zagen, timmeren, etc.

Veiligheid op de gangen

Door de brandweer zijn een aantal regels opgesteld, waar wij geacht worden ons eraan te houden, voor onze veiligheid.
-geen losse kleedjes voor de deuren.
-geen plantenpotten in de gangen, alleen in de centrale hal.
-geen meubilair in de gangen.
-geen rollator of scootmobiel in de gangen.
-geen fiets of bromfiets op de gang.
-gangen zijn geen kinderspeelplaatsen. (Gangen zijn geen onderdeel van uw woning).