Huismeester

Huismeester

  
   Naam:
   Ruud Appelhof

   E-mail:
   rappelhof@woonwaard.nl

   Mobiel:
   06 – 138 655 90

   Aanwezigheid:
   Dinsdag


W
at doet de huismeester voor de Eclips, Sara de Bronovoland:

De huismeester werkt met u aan het leefbaar houden van de woonomgeving (orde, rust en netheid)
en het verzorgen van het dagelijks beheer van de wooncomplexen.
In uw complex is de huismeester (is op dinsdag) gemiddeld 1 uur per week aanwezig.
Onderstaand de punten waaraan de huismeester aandacht geeft:

1.Controleert verlichting, hang- en sluitwerk in de algemene ruimtes en geeft opdracht voor reparatie.
2.Houdt de directe ruimte van het complex in de gaten m.u.v. de parkeerplaats en verwijst  bewoners door naar de gemeente.
3.Spreekt de bewoners aan op vuilniszakken en/of opslaan van ongewenste goederen in de algemene ruimtes.
4.Spreekt bewoners aan die zich niet aan de regels houden en wijst de weg bij problemen.
5.Controleert schoonmaakwerkzaamheden en meld extra opdrachten bij calamiteiten.

Met Mijn Woonwaard….

  • beheert u uw eigen gegevens bij Woonwaard.
  • meldt u een reparatie snel en eenvoudig.
  • regelt u 24 uur per dag de dingen die u wilt regelen.

Voor Mijn Woonwaard gaat u naar de website www.woonwaard.nl