AZ – Roken in het complex

Roken in het complex

Wij als Bewionerscommissie willen de bewoners en bezoekers er op wijzen dat er in de Centrale hal, etages en trappenhuizen niet gerookt mag worden.

Dit zijn een openbare ruimtes en daar is gesteld bij wet dat we niet mogen roken.