Welkom

Sponsor de Bewonerscommissie en bestel via "SponsorKliks"

Welkom op de website van Bewonerscommissie Eclips

Beste bewoners,

Langs deze weg willen wij U als bewoner(s) laten weten dat het schilderen met als afsluiting een
BBQ op 25 mei a.s. niet doorgaat.

Wij hebben al eerdere verzoeken gedaan om met z’n alle te gaan schilderen. Nu zelfs voor de 3e keer maar ook nu is er weinig tot geen enkele bereidheid door de bewoners

Daarom hebben wij als Bewonerscommissie, tijdens de vergadering van afgelopen dinsdagavond 21 mei, besloten om onze handen van het schilderen af te trekken en het nu aan Woonwaard over te laten, maar dat wordt op zijn vroegst in 2022 als er dan een budget voor is gereserveerd. Als meer duidelijkheid hierover is wanneer, dan melden wij dit aan u.

Nogmaals wij vinden het erg jammer dat er bijna niemand mee wil helpen.

Met vriendelijke groet
Bestuur Bewonerscommissie Eclips

Print Friendly, PDF & Email