Welkom

26 september Burendag

Beste bewoners,

Met heel veel spijt moet ik mededelen dat de BURENDAG op zaterdag 26 september niet door kan gaan.
Dit in verband met bijna tot geen aanmeldingen voor deze dag.

Wederom hebben we geprobeerd iets op touw te zetten waardoor de saamhorigheid onder mekaar zou vergroten.
Zoals bij andere activiteiten die we probeerde op te zetten, zijn het meestal dezelfde mensen die er wel iets in zien.

Volgend jaar doen wederom een poging om de burendag vlot te trekken.
Wij hopen als bestuur dat eenieder naar elkaar om kijkt en/of hulp kan bieden als buren.
Denk hierbij aan buren die je kunt helpen met klussen of boodschappen doen indien dat nodig mocht zijn.
Zijn er zaken die betrekking hebben op Woonwaard dan kunt u altijd bij het bestuur terecht.

Op naar volgend jaar waarin we hopelijk het corona virus de baas zijn.
En dat we dan een hele leuke dag kunnen beleven met jullie kinderen erbij.

Het bestuur.